3 Advento savaitė: Išminčiai keliauja

3 Advento savaitė: Išminčiai keliauja

Naktį danguje žybėjo milijardai žvaigždžių. Vyrai Babilone su teleskopu tyrinėjo švytintį dangaus skliautą.
„Pažvelkite, nauja žvaigždė! Šios dar niekada nesame regėję."
„Tiesą sakai. Taip staiga ėmė ir sužibo nauja žvaigždė. Ką tai reiškia?"
Šie išminčiai labai gerai išmanė astronomiją. Žvaigždės reikšmės jie ieškojo skaitydami akmenines lenteles ir ilgus ritinius.
„Štai, radau. Žvaigždė mums nurodo, kad gimė žydų Karalius!"
„Labai ypatingas Karalius! Geriausia būtų eiti ir Jį surasti, kad galėtume Jį pagarbinti. Jis turėtų būti ir mūsų Karalius."
Gimė Jėzus, amžinasis Karalius.
Pirmiausia, Dievas šią žinią pranešė piemenims, o paskui ir išminčiams Babilone.
Visai netrukus išminčiai susikrovė krepšius, sėdo ant kupranugarių ir patraukė į ilgą maždaug tūkstančio kilometrų kelionę.
Tokia kelionė truko mėnesių mėnesiais. Tačiau svarbiausias jiems buvo Jėzus. Jie norėjo Jį pagarbinti ir visiems parodyti, kad priima Jį kaip savo gyvenimo Viešpatį.
Ar tu parodysi tą patį per šias Kalėdas? Ar tu nori, kad Jis taptų savo Gelbėtoju ir Viešpačiu?
Pagaliau išvargę ilgoje kelionėje išminčiai pasiekė garsų Jeruzalės miestą.
„Kur yra gimęs Karalius? Mes matėme Jo žvaigždę ir atvykome Jį pagarbinti."
Niekas nežinojo, ką jiems atsakyti. Žmonės buvo nustebę ir pasimetę. Labiausiai nustebęs buvo Karalius Erodas. Šis siaubingas karalius, kurio visi bijojo, išsigando, kad neteks karūnos. Labai greitai jis sušaukė savo Rašto žinovus. "Ar jūs žinote, kur turėjo gimti šis žydų Karalius?"
„Mums tai gerai žinoma. Mes tyrinėjome Dievo Žodį. Karalius turi gimti Betliejuje."
Šie žodžiai pervėrė Erodo širdį tarsi kardas. Tačiau apie savo baimę jis niekam neišsidavė.
„Vykite į Betliejų ir suraskite kūdikį. Kai surasite, sugrįžkite ir man pasakykite, kad ir aš galėčiau jį pagarbinti."
Išminčiai iškeliavo iš Jeruzalės.
;
  
  
  
Atsisiųsti PDF