Melskis kaip Jėzus 4 d.

Melskis kaip Jėzus 4 d.

Jėzus meldėsi už kitus žmones

Pasimeldus Getsemanės sode, Jėzus buvo išduotas, suimtas ir pasmerktas miriop.
Jėzų išvedė už miesto į Golgotos kalną ir ten Jį prikalė prie kryžiaus. Du nusikaltėliai buvo nukryžiuoti Jam iš dešinės ir kairės.
Kariai kryžiaus papėdėje pasidalyjo Jėzaus drabužius, o smalsi minia stovėjo ir viską stebėjo.
Kabėdamas ant kryžiaus Jėzus meldėsi. Jis meldėsi ne už save, bet už žmones, kurie buvo šalia.
Jėzus meldėsi šitaip: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!”
Net prieš savo mirtį Jėzus galvojo apie savo priešus ir meldėsi už juos.
Melskis kaip Jėzus: nukreipk savo žvilgsnį nuo savęs ir melskis už kitus žmones.
Dargi tu gali prašyti Dievo padėti tau mylėti tokius žmones, kurie dėl kažkokių priežasčių tau nebūtinai patinka.
;
  
  
  

Kita..