Giesmelė „Garbink Jį"

Pagiedokime!

Garbink Jį,

Garbink Jį,

Garbink Jį iš ryto,

Garbink Jį po pietų.

Garbink Jį,

Garbink Jį,

Kol saulutė nusileis. (Kartoti nuo pradžios.)