Tėvams

Tyrinėtojai - tai tarpkonfesinė krikščioniška svetainė vaikams.
Tyrinetojai.com yra World Wide Web lokacija, kur vaikai gali susipažinti su Dievo Žodžiu ir pritaikyti jį savo gyvenime. Čia jie gali žaisti žaidimus, reikšti savo nuomonę ir susirašinėti su paruoštais žmonėmis „Laiškanešiais", kurie pasitelkę Dievo Žodį rašys atsakymus į asmeninius klausimus išlaikydami konfidencialumą. Laiškanešiais tampa tie, kurie praeina specialią atranką.

Ganytojiška parama iš mūsų laiškanešių
Daug vaikų jaučiasi vieniši, nemylimi ir nesuprasti. Jie turi savo baimių, o kai kurie net gyvena sudėtingomis sąlygomis. Kaip tik tokiems vaikams šioje svetainėje esame sukūrę trumpų žinučių sistemą. Vaikai gali rašyti mums laisvanoriškai ir anonimiškai.
Mūsų laiškanešiai atsako kiekvienam vaikui asmeniškai, padrąsina šiuos vaikus, užjaučia juos dėl jų sunkumų ir atsako į jų klausimus.
Mūsų laiškanešiai nurodo vaikams, kokią pagalbą ir paguodą jie patys gali rasti Šventajame Rašte ir Jėzuje Kristuje. Tuo pačiu jie meldžiasi už šiuos vaikus. Jie yra specialiai paruošti tokiai tarnystei.
Jei yra būtina, ieškantys pagalbos gali būti nukreipiami pas profesionalius konsultantus.

Tyrinetojai.com tiki Dievo Žodžio veikimu, todėl raginame ir vaikus, ir tėvelius naudotis šia svetaine.

Tėvams apie Tyrinetojai.com
Mūsų tikslas - padėti tėvams įsitikinti, kad jų vaikai šioje svetainėje laiką leidžia saugiai ir linksmai. Tėveliai kviečiami patyrinėti svetainę Tyrinetojai.com, kad patys pamatytų, jog čia vaikai gali susipažinti su Dievu draugiškoje ir saugioje aplinkoje.

Tyrinetojai.com gali turėti nuorodas į kitas svetaines, kurios turi savo praktiką, kaip renkama lankytojų informacija. Kitos svetainės vadovaujasi savo privatumo politika arba informacijos rinkimo praktika, kuri gali skirtis nuo mūsų praktikos. Mes raginame lankytojus peržiūrėti kitų svetainių privatumo politiką ir informacijos rinkimo praktiką.

Kilo klausimų?
Jei kilo klausimų ar turite komentarų, pastebėjimų apie Tyrinetojai.com privatumo politiką ir/ar jos taikymą, prašome rašyti mums nurodytais kontaktais.