Dievo Žodį reikia skaityt

Giesmelė

Dievo Žodį reikia skaityt, melstis kasdien, melstis kasdien.

Dievo Žodį reikia skaityt, jei tu nori augt, jei tu nori augt, jei tu nori augt.

Dievo Žodį reikia skaityt, jei tu nori augt. (Kartoti nuo pradžios.)