Giesmelė „VALIO“

Pagiedokime priegiesmį kartu su mergaitėmis

Priegiesmis

VALIO! Einu dangun tikru keliu.

VALIO! Nes Jėzų Kristų aš tikiu.

VALIO! Pasakysiu ir kitiems,

Kaip lobį surasti jiems.