Giesmelė „Aš tikiu Biblija"

Pagiedokime!

1) Aš tikiu Biblija,                     2) Aš tikiu Jėzumi,

Aš tikiu Biblija,                          Aš tikiu Jėzumi,

Aš tikiu Biblija,                          Aš tikiu Jėzumi,

Dievo Žodžiu.                            Dievo Sūnum.

 

3) Aš nusidėjau                         4) Jėzus mirė už mane,

Tu nusidėjai,                              Jėzus mirė už tave.

Dievą nuliūdinom                       Už nusidėjėlius štai

Visi, visi.                                      Mirė Jis.

 

5) Jėzus prisikėlė,                     6) Ar tu Jį priimsi?

Jėzus prisikėlė,                          Ar tu Jį priimsi?

Jėzus prisikėlė                           Ar tapsi šiandien

Dėl manęs, tavęs.                      Dievo vaiku?