Giesmelė „Atsargiai, maža akyte"

Pagiedokime!

Atsargiai, maža akyte, kur žiūri. (2x)

Mūsų Tėvas danguje stebi meiliai mus visus.

Atsargiai, maža akyte, kur žiūri.

Atsargiai, maža ausyte, ko klausai. (2x)

Mūsų Tėvas danguje stebi meiliai mus visus.

Atsargiai, maža ausyte, ko klausai.

Atsargiai, maža burnyte, ką kalbi. (2x)

Mūsų Tėvas danguje stebi meiliai mus visus.

Atsargiai, maža burnyte, ką kalbi.

Atsargiai, maža rankyte, ką imi. (2x)

Mūsų Tėvas danguje stebi meiliai mus visus.

Atsargiai, maža rankyte, ką imi.

Atsargiai, maža kojyte, kur eini. (2x)

Mūsų Tėvas danguje stebi meiliai mus visus.

Atsargiai, maža kojyte, kur eini.