Melskis kaip Jėzus

Imk pavyzdį iš Jėzaus!

Jėzus meldėsi įvairiose gyvenimo situacijose.
Jis žinojo, pas ką kreiptis ir nusiraminti.
Jis dėkojo už mažą porciją maisto ir patyrė, kaip Dievas su ja pamaitino tūkstantinę išalkusią minią.
Jis atnešė savo gyvenimo lemtingus momentus Dievui Tėvui ir meldėsi už kitus žmones.
Imk pavyzdį iš Jėzaus. Melskis kaip Jėzus!
;
  
  
  

Atgal į pradžią