4 Advento savaitė: išminčiai garbina

4 Advento savaitė: išminčiai garbina

Išminčiai iškeliavo iš Jeruzalės.
"Štai, vėl ji spindi! Ši žvaigždė parodė, kad gimė žydų Karalius."
Šie vyrai iš Babilono buvo laimingi, kai pastebėjo šią žvaigždę.
Įsivaizduok! Žvaigždė švytėjo danguje ir rodė jiems kelią į Betliejų.
Ties vienu namu žvaigždė ėmė ir sustojo. Kaip tik jame apsistojo Marija su Juozapu ir kūdikiu Jėzumi.
Išminčiai įėjo vidun ir rado ten Mariją su Juozapu. Savo akimis jie pamatė kūdikį Jėzų, Dievo siųstąjį Karalių.
Iš didelės nuostabos jie nusilenkė Jėzui ir Jį pagarbino.
Jie norėjo Jam priklausyti. Jis taps jų Karaliumi ir valdys jų gyvenimą.
Ar Jėzus yra ir tavo Karalius? Ar leidi Jam vesti tave per visą gyvenimą?
Nei tau, nei man šiam pasaulyje nėra nieko geriau nei priklausyti Karaliui Jėzui ir pavesti Jam savo gyvenimą.
Išminčiai atsidavė Jam. Jie atnešė Jam savo dovanas, nes buvo begalo Jam dėkingi! Amžinasis Karalius sulaukė aukso, brangių kvepalų ir kvapų.
Mūsų pati brangiausia dovana Jam yra mūsų pačių gyvenimas. Kiekvienas, atidavęs savo gyvenimą Jėzui, gaus didžiulį atlygį.
;
  
  
  

Kita