Geroji naujiena skirta tau

Geroji naujiena skirta tau

Auksas primena mums turtingus žmones. Dievas ypatingai turtingas. Jam priklauso pasaulis, saulė, mėnulis, žvaigždės ir dar daugiau. Jis visa tai sukūrė, todėl Jam tai priklauso.
Švytintis auksas yra išgrynintas. Dievas yra tyras ir šventas. Niekada Jis nepasakė, nepadarė ir nepagalvojo, kas yra nedora.
Jis šventas ir Jis negali leisti nuodėmei būti šalia Jo. Šv.Rašte skaitome: „Šventas, šventas, šventas Viešpats" (Izaijo 6,3).
Biblijoje skaitome apie Dievo namus, dangų. Tai nuostabiausia vieta, kur nėra liūdesio ar skausmo. Gatvės danguje lietos iš aukso.
Dievas nori, kad žmonės, tu ir aš, gyventume su Juo danguje, tačiau yra didžiulė problema…
...tai nuodėmė! Tamsusis puslapis primena mums ją. Nuodėmė - visa, ką tu pagalvoji, pasakai ir padarai, kas nepatinka Dievui. Tai melavimas, apgaudinėjimas, savanaudiškumas ar kitų įžeidinėjimas.
Nuodėmės niekada nebus danguje.

Biblijoje parašyta: „visi nusidėjo" (Romiečiams 3,23). Čia kalbama ir apie tave bei mane.
Kiekvienas gimsta šiame pasaulyje su „noru" elgtis neteisingai. Niekas nemokė mūsų neklausyti ar meluoti.
Dievas sako, kad turi bausti nuodėmę. Ši bausmė - tai atskyrimas nuo Dievo į kančios vietą. Tokios vietos vertas kiekvienas žmogus.
Dievas žino apie nuodėmę tavo ir mano gyvenime. Jis žino, kad mes patys niekaip negalime jos pašalinti.
Dievas be galo myli mus, todėl siuntė savo vienintelį Sūnų į pasaulį išspręsti mūsų nuodėmės problemą.
Viešpats Jėzus, Dievo Sūnus, gimė kūdikiu. Jis augo kaip tu ir aš, tačiau Jis niekada nenusidėjo. Jis buvo tobulas.
Jis atidavė savo gyvybę mirdamas ant kryžiaus. Taip Jis prisiėmė mūsų pelnytą bausmę.
Biblijoje parašyta: „Kristus numirė už nuodėmes" (1 Korintiečiams 15,3). Raudona spalva primena mums Jo pralietą kraują už mūsų nuodėmes.

Praėjus trims dienoms Viešpats Jėzus prisikėlė iš mirusiųjų. Šiandien Jis yra gyvas amžiams.
Šis baltas puslapis primena mums, kad mes galime būti apvalyti ir tyri Dievo akyse.
Tik Viešpats Jėzus tai gali padaryti su tavimi ir manimi.
Kai Viešpats Jėzus mirė ant kryžiaus, Jis prisiėmė mūsų bausmę ir todėl Jis gali atleisti kiekvieną nuodėmę.
Jei nuoširdžiai gailiesi, kad savo nuodėme nepatikai Dievui, tu gali patikėti Jėzui tave apvalyti amžiams. Gali pasakyti Jam panašius žodžius: „Viešpatie Jėzau, gailiuosi, kad nusidėjau. Ačiū, kad mirei už mane. Prašau, padėk man nusigręžti nuo nuodėmės ir apvalyk mane Dievo akivaizdoje."
Jei patikėsi Jėzumi, Dievas matys tave apvalytą, tyrą dėl to, ką Jėzus padarė dėl tavęs. Tada tu būsi pasiruošęs gyventi danguje.
Dar tu gausi Dievo dovaną - amžinąjį gyvenimą. Šv.Rašte: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą"(Jono 3,16).
Kai matai žaliuojančią žolę ar augalus, tu žinai, kad jie yra gyvybingi. Kai tu priimi Dievo dovaną, amžinąjį gyvenimą, Dievas per savo Šv. Dvasią pradeda gyventi tavyje. Tada tu gali labiau mylėti Dievą ir Jam patikti.
Šie keturi dalykai padės tau kaip krikščioniui augti tikėjimu:
1. Melskis - kasdien kalbėkis su Dievu.
2. Skaityk ir gyvenk pagal Šv. Raštą.
3. Pasakok kitiems apie Jėzų.
4. Kai nusidėsi, prašyk Dievo atleidimo.
Dievas pažada: „Niekada Aš tavęs nepaliksiu" (Hebrajams 13,5).
Ar apsisprendei priimti Dievo dovaną? Papasakok apie tai draugams ir savo Laiškanešiui iš Tyrinėtojų.
;
  
  
  

Atgal į pradžią