Iš kur man žinoti?

Iš kur man žinoti, kad visa tai tiesa?

„Iš kur man žinoti, kad visa tai tiesa?" teiravosi Sara. „Ar gali man įrodyti, kad Jėzus tikrai yra Dievo Sūnus?”

Aš jos paprašiau: „O tu gali įrodyti, kas esi Sara?”
„Žinoma, štai mano tapatybės kortelė!” ji atsakė.
„Gaila, kad Jėzus tokios neturi.”
Sara nenutuokė, kad Jėzus turi penkias tapatybės korteles.

„Jis turi penkis tapatybės įrodymus? Ar taip gali būti?”
Pirmasis Jėzaus tapatybės įrodymas gautas iš paties Dievo. Kai Jėzus pasikrikštijo, balsas iš dangaus pranešė: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi.”
Antrasis tapatybės įrodymas yra Biblija, nes visos jos pranašystės apie Dievo Sūnų išsipildė Jėzaus gyvenime.
Trečiasis Dievo Sūnaus tapatybės įrodymas yra Jo prisikėlimas. Jis gyvas. Daug liudytojų matė Jį prisikėlusį.
Žmonės gali suteikti ketvirtajį Jo tapatybės įrodymą. Jį pažinojusieji sakė: „Šis tikrai yra Dievo Sūnus.”
Parodysiu tau penktąjį Jo tapatybės įrodymą iš Galilėjos Kanos. Ten vyko vestuvės. Jėzus su draugais irgi ten buvo pakviesti.

Svečiai dainavo, valgė ir gėrė.
Staiga kažkas nutiko. Baigėsi vynas. Marija pirmoji tai pastebėjo ir pasakė apie tai Jėzui.

Jėzus liepė tarnams: „Pripilkite ąsočius vandens.”
Iš šulinio buvo prisemta apie 600 litrų vandens. Paskui Jėzus liepė tarnams: „Pasemkite iš ąsočio ir nuneškite vestuvių vyresniajam."
Vestuvių vyresnysis gurkštelėjo, paragavo ir nuskubėjo pas jaunikį. „Iš kur jūs gavote šio vyno?" jis norėjo sužinoti. „Dar niekada neteko ragauti tokio gaivaus vyno.”

Tai Jėzus paprastą vandenį pavertė skaniausiu vynu!
Toks štai pirmasis Jėzaus atliktas stebuklas.
Stebuklai - tai dar vienas Dievo Sūnaus tapatybės įrodymas.
Dievo Sūnus turi penkias savo tapatybės korteles.

„Man jų pakanka. Aš Juo tikiu. O tu, ar tiki?"
;

Atgal į pradžią

Kita..