Melskis kaip Jėzus 1 d.

Melskis kaip Jėzus 1d.

Jėzus meldėsi visą naktį ant kalno

Šiandien Jėzui buvo labai sunki diena. Jis pavargo.
Rašto žinovai ir fariziejai puolė Jį savo kalbomis. Jie niršo ant Jėzaus.
Tarpusavy jie tarėsi, kaip pašalinti Jėzų iš savo kelio.
Šįkart Jėzus užlipo į kalną melstis.

Jis norėjo pabūti vienui vienas su Dievu, savo Tėvu.
Jėzui reikėjo šio ramaus laiko, kad priartėtų prie Dievo Tėvo.
Jis galėjo su Juo kalbėtis apie viską. Jėzui tai buvo labai svarbu.
Dėl to Jis ieškojo sau ramios vietos, kad pabūtų vienas.
Šv.Rašte skaitome:
„Ten praleido visą naktį melsdamasis..." (Luko 6,12).
Ryte, kai jau pradėjo švisti, Jėzus priėmė svarbų sprendimą.
Jis išsirinko sau 12 mokinių.
Kai tu gyveni su Jėzumi, tau irgi svarbu rasti ramaus laiko ir pasikalbėti su Dievu.

Kaip tau tai padaryti?
Kada tu gali turėti ramų laiką su Dievu?

Svarbu, kad surastum ramią vietelę, kurioje niekas tau netrukdytų.
;
  
  
  

Atgal į pradžią

Kita..