Melskis kaip Jėzus 3 d.

Melskis kaip Jėzus 3 d.

Jėzus meldėsi per krizę

Vėliau Jėzus kartu su savo mokiniais nuėjo į Getsemanės sodą.
Jis liepė savo draugams Jo laukti, o pats atsiklaupė ant žemės. Jis labai sielvartavo.
Jis meldėsi: „Mano Tėve, jei įmanoma, apsaugok mane nuo kančios! Bet tebūnie ne mano, bet tavo valia".
Jėzus žinojo, kad Jo laukia daug skausmo, kančios ir tada mirtis. Jis šito bijojo. Vis dėlto Jis buvo pasiruošęs kęsti visas kančias.
Su savo kančia, neviltimi ir krize Jis ėjo pas Dievą, savo Tėvą.
Ir tu gali melstis Dievui, kai esi beviltiškoje padėtyje.
Su Dievu gali kalbėtis atvirai ir nuoširdžiai. Tu gali išsakyti Jam, dėl ko tu nerimauji.
Prašyk Jo padėti tau, kai tavo reikalai prasti.
;
  
  
  

Atgal į pradžią

Kita..